top of page

第24届大专文学奖获奖名单

​小说组

首奖         焦子衿                  《飞鱼》

次奖         张锡珏                  《缸中(电?)脑》

三奖         郭毅杰                  《一些风和日丽的冥想》

 

佳作奖     马宇凌                  《束缚灵魂的怪物》

佳作奖     曹诗琪                  《客来,客去》

佳作奖     陈萧潇                  《八个太空人》

佳作奖     刘清音                  《恐高的鸟》

佳作奖     张铱星                  《Dandelion》

散文组

首奖        倪彩                       《九层塔鸡肉饭》         

次奖        黄淑英                   《窗旖旎风景由第三语言打开》

三奖        蔺墨逸                   《南洋靠岸时刻》

 

佳作奖    陈洁慈                   《普通人》

佳作奖    荀圣迪                   《失智症》   

佳作奖    门甜甜                   《老师不是诸葛亮》

佳作奖    黄钰宁                   《自我探寻之路》  

佳作奖    张锡珏                   《相见恨早》

汉诗组

首奖     李得聪                      《行香子·近端阳》

次奖     王雨嫣                      《雨后看红叶》 

三奖     朱昱昊                      《重阳感作》

 

佳作奖  龔千竣                     《暮雨》 

佳作奖  王笛儿                     《鹧鸪天·开斋夜市》 

佳作奖  郑德伟                      五律《记来新十五年》

佳作奖  魏宇翀                     《浣溪沙·小园秋夜》

佳作奖  程敏                         《清明祭祖》

现代诗组

首奖      符超                      《一条河,一个新加坡》    

次奖      何雪瑶                  《封闭厨房》    

三奖      钟馨仪                  《等待》   

 

佳作奖  邹佳玥                  《旅途》

佳作奖  陈嘉慧                  《防止心碎咖啡馆》

佳作奖  李欣融                  《在城市里徘徊》

佳作奖  潘峰                      《听听那冷雨· 诗五首》    

佳作奖  张芷汀                  《我看见你,女士》 

三行诗组

首奖      朱昱昊                     《信》

次奖      陈懿曦                     《回家》  

三奖      黄淑英                     《春天在哪里》  

佳作奖   杨佳睿                    《虚无主义》

佳作奖   林涵清                    《AI 时代》

佳作奖   王璐琼                    《光》

佳作奖   李欣融                    《从前的雨天》    

佳作奖   何雪瑶                    《逃疫计划》 

新秀组

新秀奖  夏元格                    《首映滨海》 

新秀奖  阳涵成                    《四序曲》

新秀奖  熊凯乐                    《仙游芳春·诗四首》

bottom of page