top of page

第25届大专文学奖获奖名单

​小说组

首奖         杨雅琦                  《白光记忆》

次奖         曹诗琪                  《永恒的雪》

三奖         彭东隅                  《无相》

 

佳作奖     朱玉熙                  《星星》

佳作奖     胡丽仪                  《我的蓝,她的黄》

佳作奖     林韵怡                  《一宗神秘谋杀案》

佳作奖     陈静宜                  《迈向卓越,冲,冲,冲!

佳作奖     杨佳睿                  《祝福新编

散文组

首奖        郑雯惠                   《心声》         

次奖        李岱霖                   《寻》

三奖        赵琦                       《他乡故乡》

 

佳作奖    罗轩                       《大学城的小人物》

佳作奖    侯雨潇                   《白日焰火》   

佳作奖    王顺明                   《麦肯兹老房子的记忆》

佳作奖    刘喾                       《根》  

佳作奖    王小玲                   《如果人生是一场磨难》

汉诗组

首奖     李芳华                      《留学新加坡》

次奖     尹诺                          《春日帖并序》 

三奖     金圣                          《春闰思》

 

佳作奖  孙湧                         《浪淘沙令·圣淘沙》 

佳作奖  朱昱昊                     《叹早樱》 

佳作奖  范馨元                      七律《南乡雁》

佳作奖  李宜幸                     《青玉案·悼树》

佳作奖  张泽鼎                     《记邻里蔬果园》

现代诗组

首奖      石家祥                  《新加坡河——亘古流淌》    

次奖      张学之                  《十年南洋》    

三奖      李欣融                  《艺术·人生》   

 

佳作奖  叶帆                      《牺牲——诗三首》

佳作奖  杨佳睿                  《周树人》

佳作奖  梁菁芳                  《民国爱情:十有九悲》

佳作奖  李芳华                  《藤椅晃啊晃》    

佳作奖  符超                      《一日》 

三行诗组

首奖      许菁恩                     《还童》

次奖      金圣                         《蝴蝶》  

三奖      余心怡                     《解冻》  

佳作奖   李欣融                    《蒲公英》

佳作奖   李芳华                    《奶奶》

佳作奖   朱昱昊                    《倒影》

佳作奖   郑世群                    《清明节》    

佳作奖   马菁鸿                    《海底的海市蜃楼》 

新秀组

新秀奖  杨智杰                    《夜月》 

新秀奖  郭一鸣                    《观星有感》

新秀奖  张安珽                    《枯树》

bottom of page